Новотроїцький район

Меню

Погода

Доступ до публічної інформації

Стан розгляду запитів на інформацію у  квітні 2016 року

У квітні 2016 року до сільської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  (далі – Закон) запитів  на інформацію не надходило


 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання Подовською  сільською радою такої інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому повинно бути вказано:

– ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер контактного телефону;
– опис інформації, яку отримувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит);
– підпис і дату.

Направлення інформаційного запиту

Усно: телефон (055 48) 47-1-57

Письмово: вул. Східна,,1,  с.Подове Новотроїцький район , Херсонська область, 75313, Подовська сільська радарада (помітка на конверті «Публічна інформація»).

Електронна пошта :  rada.dyshko@ yandex.ua

Відповідь на інформаційний запит має бути наданою не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується великого обігу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Сільська  рада, як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:

– сільська  рада не володіє і не зобов’язана відповідно її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного закону;

– особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

– не дотримані вимоги щодо форми запиту на інформацію.

Відповідно до статті 23 Закону, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду відповідно до чинного законодавства.

Стан розгляду запитів на інформацію у березні 2016 року

У березні 2016 року до сільської радиради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  (далі – Закон)  надійшов поштою 1 запит надісланий електронною поштою   від юридичних осіб(районна рада).

Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки їх розгляду, передбачені Законом, не порушено.

Стан розгляду запитів на інформацію у лютому 2016 року

У лютому 2016 року до сільської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  (далі – Закон) запитів  на інформацію не надходило