Новотроїцький район

Меню

Погода

Адміністративна комісія

Затверджено Рішенням виконавчого комітету сільської ради від  26.11. р. №41

П О Л О Ж Е Н НЯ
про адміністративну комісію при  виконкомі

 Адміністративна комісія при виконавчому комітеті діє на підставі

статті 213 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КИАП)

Відповідно до статті 218 КпАП адміністративна комісія розглядає

справи про адміністративні правопорушення за статтями 92, 99,100,103

104,136,141, 150-152,155,156,159,179,180, частина  четверта статті 181 ,  статті 182,183,186,196,212 КпАП.

Справи розглядаються при наявності складу адміністративного

порушення.

На кожне адміністративне правопорушення складається

протокол(ст.254).

Особа , яка має право складати протокол  зазначена  ст..255 КпАП.

Відповідно до частини першої ст..255 КПАП за статтями 103,103-1,

104,105,106,149-154,155,156,159-160,183,185,186, 74-84 КпАП: протокол

про  адміністративне правопорушення мають право складати уповноважені

особи, які зазначені рішенням виконавчого комітету.

Зміст протоколу про адміністративне правопорушення визначено

ст..256.Протокол підписується особою, що його склала, та особою, що вчинила  правопорушення, при наявності свідків та потерпілих протокол може бути

підписано також цими особами.

У випадку відмови особи, яка вчинила адміністративне правопорушення  від підпису протоколу, про це робиться  запис у протокол. Особа, що вчинила

правопорушення , має право надавати пояснення і зауваження по змісту

протоколу, а також викласти мотиви відмови від підпису. Ці матеріали додаються

до протоколу та враховуються при розгляді справи.

Справа про адмінпорушення розглядається у п»ятиденний строк з дня

надходження протоколу про адміністративне порушення ( ст..277)

Справа про адміністративне порушення не розглядається, якщо

протокол про адмінпорушення надійшов у строк, що перевищує 2 місяці з дня

складання протоколу. ( ст..38 КпАП)

Відповідно до ст..278 КПАП, при підготовці до розгляду справи про

адміністративне правопорушення адміністративна комісія  повинна  з»ясувати:

— чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

— чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне

правопорушення.

чи повідомлені особи, що беруть участь при розгляді справи,  про час і місце

його  розгляду.

Порядок розгляду справ про адміністративне  правопорушення

регламентоване статтями 279-282 КпАП

Розгляд справи починається з оголошення складу колегіального органу

що розглядає справу .Оголошується протокол про адміністративне

правопорушення , на засіданні заслуховується особи , що беруть участь у

розгляді справи , досліджується доказ та вирішуються клопотання.

При  розгляді справи про адміністративне правопорушення необхідно

з»ясувати : чи було вчинено адміністративне правопорушення чи винна  дана

особа у вчиненні правопорушення чи підлягає вона адміністративній

відповідальності (ст..34,35 КпАП), чи внесені майнові збитки, чи є підстава для

передачі про адмінпорушення на розгляд товариського суду, а також обставини,

що мають значення для вірного вирішення справи.

При розгляді справи про адміністративне правопорушення ведеться

протокол адміністративної комісії. Протокол підписується головуючим на

засіданні та секретарем комісії.

Розглянувши справу  про адміністративне правопорушення ,

адмінкомісія виносить постанову у справі (ст..283 КпАП).Постанова у справі

підписується головуючим та секретарем комісії.

У справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія

виносить одне з таких постанов:

— накладення адміністративного штрафу;

— про застосування заходів впливу ( у відношенні неповнолітнього від 16

до 18 років ) , передбачених статтею 24 КпАП

— про припинення справи.

Постанова оголошується негайно по закінченню розгляду справи. Копія

постанови протягом трьох днів надсилається чи передається особі, у відношенні

якої вона винесена.

Копія постанови передається під розписку. У випадку надіслання копій

про це  робиться помітки.

Порядок оскарження постанов у  справах про адміністративні

правопорушення регламентується   главою 24 КпАП.